2024

AGENDA

         

 

 

DOORLOPENDE ACTICVITEITEN

Kaarten en Biljarten iedere dinsdag en donderdag in Dorpscentrum De Schakel

van 13.00 uur t/m 17.00 uur 

 

 

 

Zomertijd – fietsen   Wintertijd – kaarten  
Iedere woensdag 10.00 fietsen vanaf de Schakel   Prijskaarten Rikken en Jokeren

Dinsdagavond 19.30 in de Schakel

 

Het bestuur komt in principe iedere maand bijeen.