Onze KBO-afdeling stelt zich ten doel:

Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen.

Wij trachten het doel te bereiken door:

  • diensten te verlenen aan leden en het behartigen van individuele belangen van leden;
  • collectieve belangenbehartiging van ouderen;
  • vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere instanties;
  • samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel;
  • organiseren van sociaal-culturele activiteiten;
  • het aanwenden van andere wettige middelen.